Rekrutacja do szkoły

Zapisy do klas trwają do wyczerpania wolnych miejsc. Klasy liczą czterech uczniów.

Do szkoły podstawowej przyjmowane będą tylko i wyłącznie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Nie przewidujemy przyjęć dzieci spoza placówki. W związku z dużym zainteresowaniem, corocznie komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o jakim profilu będzie utworzona I klasa. W związku z tym nie gwarantujemy ciągłości nauki w szkole. Komisja rekrutacyjna poda terminy i kryteria przyjęcia uczniów na dany rok

Warunki przyjęcia:

  • spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły,

  • analiza dostępnej dokumentacji- posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • opinia przedszkola/szkoły o gotowości szkolnej,

  • wywiad pedagoga z rodzicami,

  • obserwacja ucznia,

  • omówienie wyników obserwacji,

  • decyzja o przyjęciu ucznia do szkoły,

  • podpisanie umowy z rodzicami,

  • informacja o zapisaniu ucznia do szkoły rejonowej w miejscu zamieszkania ucznia.

Ważne dokumenty do pobrania

Podanie do szkoły:

POBIERZ TUTAJ

Zgoda na odbiór dziecka:

POBIERZ TUTAJ

Zgoda na informację przez telefon:

POBIERZ TUTAJ

Karta zgłoszeniowa:

POBIERZ TUTAJ

Nasze wartości w Niebieskiej Kokardce

Bezpieczeństwo

Chronimy, zapobiegamy i zapewniamy bezpieczeństwo naszym podopiecznym. Bezpieczeństwo to wartość nadrzędna, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe i ufne oraz spokojni rodzice.

Etyka

Pod względem etycznym, traktujemy dziecko „na równi” z dorosłym. Robimy to tak, aby mu nie szkodzić, a zmniejszać dolegliwości i łagodzić skutki zaburzeń rozwojowych. Indywidualizujemy swoje podejście, by zwiększyć efektywność terapii oraz komfort dziecka.

Autorytet

Demonstrujemy i promujemy wartości pozytywne, cele i standardy, nadając kierunek rozwoju dziecka oraz budząc entuzjazm i nadzieję na lepszą przyszłość. Poprzez budowanie pozytywnej relacji, nauczyciel staje się autorytetem.

Godność

Zwracamy szczególną uwagę na poszanowanie godności dziecka, uwzględniając kontekst rodzinny i rozwojowy. Promujemy podejście podmiotowe wobec dziecka. Wszystkie oddziaływania wobec dziecka, odbywają się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Odpowiedzialność

W sposób odpowiedzialny pomagamy w zaspokojeniu indywidualnych potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych, przez oddziaływanie w sposób zróżnicowany, za pomocą wielu metod i technik. Wpajamy dzieciom zasady ogólnie przyjęte przez społeczeństwo.

Tolerancja

Podejmujemy wyzwania wynikające z niepowtarzalności dziecka oraz systemu w jakim żyje. Umożliwiamy wyzwolenie i rozwój jego indywidualnego, niepowtarzalnego potencjału. Wszystko to poprzez życzliwość i empatię, które mogą zjednać dzieci, najbardziej zbuntowane lub zamknięte w sobie.

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy