Metody w naszym przedszkolu dla dzieci z autyzmem w Nowym Targu

Podstawę podejmowanych przez nas oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych stanowi podejście rozwojowe. Podejście to uwzględnia prawidłowy rozwój dziecka i zakłada, że każdy z nas nabywa określone umiejętności w podobnej kolejności rozwojowej, niezależnie od predyspozycji, dlatego też nauka nowych umiejętność  powinna odbywać się zawsze w kontekście ram wyznaczonych przez aktualny poziom rozwoju.

Rozpoczynając terapię przeprowadzamy diagnozę funkcjonalną dziecka i na podstawie otrzymanych wyników tworzymy programy edukacyjno-terapeutyczne. Dostosowujemy środowisko dziecka tak, aby w optymalny sposób stymulować jego rozwój. W pracy terapeutycznej korzystamy z różnych metod, które są indywidualnie dobierane do każdego dziecka. Wśród metod i technik, którymi pracujemy znajdują się m.in.:

 • metoda PECS,

 • Stosowana Analiza Zachowania,

 • TEACCH,

 • trening słuchowy metodą Tomatisa®,

 • komunikacja metodą Mówik,

 • metody poznawczo-behawioralne,

 • Programy Aktywności Knillów,

 • Program Rozwijający Percepcję Wzrokową F. Frostig, D. Horne,

 • ćwiczenia grafomotoryczne wg H. Tymichowej,

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,

 • elementy metody stymulacji polisensorycznej wg J. Kielina,

 • pedagogika zabawy,

 • elementy Pedagogiki Montessori,

 • Integracja Sensoryczna,

 • elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

 • bajki terapeutyczne,

 • elementy edukacji przez ruch D. Dziamskiej,

Metoda PECS

Metoda Teacch

Trening słuchowy Tomatisa®

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy