Nasza kadra w przedszkolu

Można by dużo powiedzieć o naszym zespole. Więc najkrócej jak się da:

Przyciągamy talenty

Zatrudniamy ludzi, którzy mają w sobie prawdziwą pasję, bystrość umysłu i chęć uczenia się nowych rzeczy. Stwarzamy swojemu zespołowi takie warunki, w których będzie on mógł bez przeszkód zaprezentować swoje umiejętności.

Razem szukamy rozwiązań

W trudnych momentach jeszcze mocniej scalamy swój zespół, nie izolujemy go od problemów. Takie chwile dają jeszcze więcej siły, rodząc w nim poczucie jedności i odpowiedzialności. Wspólnie szukamy rozwiązań, dopuszczamy wszystkich do głosu.

 Cenimy Różnorodność

To cecha otwierająca drzwi kreatywności i mająca spory wpływ na rozwój.

Więcej kobiet

Skoro o różnorodności mowa, to warto wspomnieć o tym, że nasz zespół składa się z większej liczby kobiet. Kobiety mają wrodzony instynkt macierzyński potrzebny do tej pracy. Ale mamy także mężczyzn i nadal ich poszukujemy i zawsze będą mile widziani. W naszym zespole mężczyźni dają poczucie bezpieczeństwa i partnerstwa.

W tym miejscu zapraszamy do poznania NAS.

mgr inż. Iwona Ruchała

Dyrektor

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie polityki  zarządzania oświatą. Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
„Jako dyrektor placówki oświatowej jestem odpowiedzialna za całość pracy, zarówno pod względem dydaktycznym, organizacyjnym, jak i technicznym. Mam przyjemność tworzyć miejsca, w których dorośli i dzieci darzą się wzajemnym szacunkiem, zaufaniem i serdecznością.
Budowanie i kreowanie obu miejsc, zarówno przedszkola jak i szkoły,  to dla mnie jednocześnie wyzwanie i wielka radość”.

mgr Klaudia Rzepecka

Psycholog

Psycholog, terapeuta, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej. Doświadczenie zdobywała pracując w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a także w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Prowadziła liczne diagnozy dzieci i młodzieży oraz zajęcia indywidualne i grupowe. Wspierała rodziców w procesie wychowawczym prowadząc psychoedukację oraz grupę wsparcia. Ukończyła certyfikowane szkolenie z  metody „PECS” oraz uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej dziecka.  Obecnie pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. Prowadzi terapię grupową i indywidualną, Trening Umiejętności Społecznych, a także zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

mgr inż. Barbara Potoniec

specjalista ds. administracji i obsługi sekretariatu

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2011 r. pracownik administracyjno – biurowy zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego jak i podmiotach sektora prywatnego. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu ochrony środowiska oraz administracji biurowej w tym kadr i płac. Prywatnie mama Natalki i Wojtusia, miłośniczka podróży i turystyki górskiej.

mgr Aneta Kiedziuch

logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Filologii  Polskiej -podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu logopedii. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydziału Prawa i Administracji, studiów podyplomowych z zakresu  prawa medycznego a także Krakowskiej Akademii, wydziału Nauk Humanistycznych, na kierunku pedagogika ze specjalizacją pedagogika resocjalizacyjna. W 2014 roku nabyłam tytuł certyfikowanego terapeuty EEG Biofeedback nadanego przez Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic w Lublinie. Uczestniczka warsztatów organizowanych rzez Centrum Metody Krakowskiej z zakresu stymulacji mechanizmów lewopółkulowych – usprawniane pracy lewej półkuli mózgu oraz Alalii (opóźnionego rozwoju mowy, SLI) – diagnoza i terapia. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako logopeda w placówkach  oświatowych takich jak szkoły i przedszkola. Prywatnie mama dwójki dzieci w wieku przedszkolnym.

mgr Marek Nycz

terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie: kierunek Fizjoterapia, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, Terapeuta Integracji Sensorycznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Niepublicznym Przedszkolu i Szkole dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Przedszkolak” i „Przystanek Szkoła”, Stowarzyszeniu rodzin i przyjaciół dzieci specjalnej troski „DOM NADZIEI” oraz Ośrodku rehabilitacji i wsparcia dla dorosłych osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Ognisko”. Prowadził indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne, integracji sensorycznej oraz grupowe zajęcia gimnastyczne i taneczne. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata Zosi. Pasjonat wszelakiej aktywności ruchowej, w szczególności wspinaczki skałkowej i biegów długodystansowych.

mgr Maria Łyszczarz

nauczyciel – terapeuta

Absolwentka Pedagogiki resocjalizacyjnej z interwencją kryzysową oraz studiów podyplomowych z Wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera   i zaburzeniami pokrewnymi. Swoje doświadczenie zdobywała jako wolontariusz w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom. Prywatnie strażak ochotnik, wolny czas wykorzystuje na podróże z przyjaciółmi.

mgr Karolina Pieprzak

nauczyciel – terapeuta

Absolwentka Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Pedagogiki Szkolnej z Terapią Pedagogiczną. Słuchaczka studiów podyplomowych z Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z językiem angielskim. Ukończyła szkolenia z Terapii Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, Systemu Komunikacji PECS oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia. Prywatnie miłośniczka dobrej lektury i fotografii.

mgr Katarzyna Bryniarska

nauczyciel – terapeuta

Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku Pedagogika ze specjalnością: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Obecnie kontynuująca studia II stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością : pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyła szkolenie z Systemu Alternatywnej Komunikacji PECS. Prywatnie pasjonatka filmów oraz literatury o tematyce psychologicznej.

mgr Agnieszka Maślanka

nauczyciel- terapeuta

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe z logopedii i oligofrenopedagogiki, a także liczne kursy i szkolenia doskonalące posiadane kwalifikacje. Swoje doświadczenia zdobywała jako wolontariusz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, uczestniczyła w procesie diagnozy i terapii dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju. Prywatnie pasjonatka podróży oraz górskich wędrówek.

mgr Bożena Niźnik

nauczyciel

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła studia z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z edukacją muzyczną dziecka oraz Pedagogikę Specjalną- Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna. Ukończyła kurs Animatora Zabaw dla Dzieci. Wolny czas poświęca rodzinie i bliskim.

Nasze wartości w Niebieskiej Kokardce

Bezpieczeństwo

Chronimy, zapobiegamy i zapewniamy bezpieczeństwo naszym podopiecznym. Bezpieczeństwo to wartość nadrzędna, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe i ufne oraz spokojni rodzice.

Etyka

Pod względem etycznym, traktujemy dziecko „na równi” z dorosłym. Robimy to tak, aby mu nie szkodzić, a zmniejszać dolegliwości i łagodzić skutki zaburzeń rozwojowych. Indywidualizujemy swoje podejście, by zwiększyć efektywność terapii oraz komfort dziecka.

Autorytet

Demonstrujemy i promujemy wartości pozytywne, cele i standardy, nadając kierunek rozwoju dziecka oraz budząc entuzjazm i nadzieję na lepszą przyszłość. Poprzez budowanie pozytywnej relacji, nauczyciel staje się autorytetem.

Godność

Zwracamy szczególną uwagę na poszanowanie godności dziecka, uwzględniając kontekst rodzinny i rozwojowy. Promujemy podejście podmiotowe wobec dziecka. Wszystkie oddziaływania wobec dziecka, odbywają się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Odpowiedzialność

W sposób odpowiedzialny pomagamy w zaspokojeniu indywidualnych potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych, przez oddziaływanie w sposób zróżnicowany, za pomocą wielu metod i technik. Wpajamy dzieciom zasady ogólnie przyjęte przez społeczeństwo.

Tolerancja

Podejmujemy wyzwania wynikające z niepowtarzalności dziecka oraz systemu w jakim żyje. Umożliwiamy wyzwolenie i rozwój jego indywidualnego, niepowtarzalnego potencjału. Wszystko to poprzez życzliwość i empatię, które mogą zjednać dzieci, najbardziej zbuntowane lub zamknięte w sobie.

Fotogaleria przedszkola i szkoły dla dzieci z autyzmem

Zapraszamy do galerii zdjęć z życia przedszkola i szkoły !

Galeria przedszkola
GALERIA SZKOŁY
Zobacz galerię przedszkola
Zobacz galerię szkoły

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy