Rekrutacja w przedszkolu

Zapisy do grup przedszkolnych trwają do wyczerpania wolnych miejsc.

Grupy przedszkolne i zerówkowe są czteroosobowe.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat do uzyskania przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Warunki przyjęcia:

  • spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola,

  • analiza dostępnej dokumentacji- posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • wywiad pedagoga z rodzicami,

  • obserwacja dziecka,

  • omówienie wyników obserwacji,

  • decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola,

  • podpisanie umowy z rodzicami.

Ważne dokumenty do pobrania

Karta zgłoszeniowa:

POBIERZ TUTAJ

Wywiad:

POBIERZ TUTAJ

Załącznik 1. Odbiór dziecka:

POBIERZ TUTAJ

Załącznik 2. Informacja przez telefon:

POBIERZ TUTAJ

Nasze wartości w Niebieskiej Kokardce

Bezpieczeństwo

Chronimy, zapobiegamy i zapewniamy bezpieczeństwo naszym podopiecznym. Bezpieczeństwo to wartość nadrzędna, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe i ufne oraz spokojni rodzice.

Etyka

Pod względem etycznym, traktujemy dziecko „na równi” z dorosłym. Robimy to tak, aby mu nie szkodzić, a zmniejszać dolegliwości i łagodzić skutki zaburzeń rozwojowych. Indywidualizujemy swoje podejście, by zwiększyć efektywność terapii oraz komfort dziecka.

Autorytet

Demonstrujemy i promujemy wartości pozytywne, cele i standardy, nadając kierunek rozwoju dziecka oraz budząc entuzjazm i nadzieję na lepszą przyszłość. Poprzez budowanie pozytywnej relacji, nauczyciel staje się autorytetem.

Godność

Zwracamy szczególną uwagę na poszanowanie godności dziecka, uwzględniając kontekst rodzinny i rozwojowy. Promujemy podejście podmiotowe wobec dziecka. Wszystkie oddziaływania wobec dziecka, odbywają się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Odpowiedzialność

W sposób odpowiedzialny pomagamy w zaspokojeniu indywidualnych potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych, przez oddziaływanie w sposób zróżnicowany, za pomocą wielu metod i technik. Wpajamy dzieciom zasady ogólnie przyjęte przez społeczeństwo.

Tolerancja

Podejmujemy wyzwania wynikające z niepowtarzalności dziecka oraz systemu w jakim żyje. Umożliwiamy wyzwolenie i rozwój jego indywidualnego, niepowtarzalnego potencjału. Wszystko to poprzez życzliwość i empatię, które mogą zjednać dzieci, najbardziej zbuntowane lub zamknięte w sobie.

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy