Cennik

Lp.

Rodzaj zajęć

Czas trwania

Cena

1.

Diagnoza Autyzmu Testem ADOS -2 diagnoza Wywiad z rodzicem
(około 60 minut)1 spotkanie z dzieckiem około 60 minut

podsumowanie
(około 30 minut)

1200 zł

2.

Diagnoza Autyzmu Testem ADOS -2 +ADI-R
diagnoza test ADI-R  – 120 minut

Wywiad z rodzicem
(około 60 minut)1 spotkanie z dzieckiem około 60 minut

podsumowanie
(około 30 minut)

1700 zł

3.

Konsultacja psychiatryczna
diagnoza czas 45min od 300 zł

4.

Trening Słuchowy Tomatisa®

diagnoza

Wywiad z rodzicem (około 30 minut)

1 spotkanie z dzieckiem około 60 minut

podsumowanie (około 60 minut)

350 zł

terapia

120 minut dziennie

Sesja 13dni

180 zł

2340 zł

5.

Integracja Sensoryczna

Diagnoza

Wywiad z rodzicem (około 60 minut)

2 spotkania z dzieckiem po około 60 minut lub jedno spotkanie 120 minut

podsumowanie + opinia (około 60 minut)

380 zł
terapia 50 minut

100 zł

6.

Fizjoterapia (w tym NDT Bobath)

terapia

30 minut 80 zł
terapia 45 minut

100 zł

7.

Indywidualna terapia pedagogiczna terapia 45 minut 90 zł
8. Indywidualna terapia neurologopedyczna terapia 45 minut

110 zł

9.

Indywidualna terapia logopedyczna diagnoza 120 minut 300 zł

terapia

 45 minut

90 zł

10.

Indywidualna terapia psychologiczna diagnoza 150 minut 250 zł
terapia 45 minut

120 zł

11.

Ocena rozwoju psychoruchowego diagnoza  Wywiad z rodzicem (około 60 minut)

2 spotkania z dzieckiem po około 40 minut

podsumowanie + opinia (około 60 minut)

450 zł

12.

Trening Umiejętności Społecznych terapia 60 minut 90 zł
terapia 90 minut

115zł

13.

Trening zabawy terapia 45 minut

90 zł

14.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne terapia 50 minut

100 zł

15.

Zajęcia z komunikacji alternatywnej terapia 60 minut 120 zł
16. Terapia ręki terapia 50 minut

90 zł

Dla dzieci uczęszczających do przedszkola  i szkoły Niebieska Kokardka oraz dla dzieci korzystających z więcej niż 3 form terapii przewidziana zniżka. Wysokość zniżki ustalana będzie indywidualnie.

Nasze wartości w Niebieskiej Kokardce

Bezpieczeństwo

Chronimy, zapobiegamy i zapewniamy bezpieczeństwo naszym podopiecznym. Bezpieczeństwo to wartość nadrzędna, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe i ufne oraz spokojni rodzice.

Etyka

Pod względem etycznym, traktujemy dziecko „na równi” z dorosłym. Robimy to tak, aby mu nie szkodzić, a zmniejszać dolegliwości i łagodzić skutki zaburzeń rozwojowych. Indywidualizujemy swoje podejście, by zwiększyć efektywność terapii oraz komfort dziecka.

Autorytet

Demonstrujemy i promujemy wartości pozytywne, cele i standardy, nadając kierunek rozwoju dziecka oraz budząc entuzjazm i nadzieję na lepszą przyszłość. Poprzez budowanie pozytywnej relacji, nauczyciel staje się autorytetem.

Godność

Zwracamy szczególną uwagę na poszanowanie godności dziecka, uwzględniając kontekst rodzinny i rozwojowy. Promujemy podejście podmiotowe wobec dziecka. Wszystkie oddziaływania wobec dziecka, odbywają się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Odpowiedzialność

W sposób odpowiedzialny pomagamy w zaspokojeniu indywidualnych potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych, przez oddziaływanie w sposób zróżnicowany, za pomocą wielu metod i technik. Wpajamy dzieciom zasady ogólnie przyjęte przez społeczeństwo.

Tolerancja

Podejmujemy wyzwania wynikające z niepowtarzalności dziecka oraz systemu w jakim żyje. Umożliwiamy wyzwolenie i rozwój jego indywidualnego, niepowtarzalnego potencjału. Wszystko to poprzez życzliwość i empatię, które mogą zjednać dzieci, najbardziej zbuntowane lub zamknięte w sobie.

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy