01.07.2023

SPRZĘT POZYSKANY W RAMACH PROGRAMU CZ. 2

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Niebieska Kokardka” realizuje program edukacyjny „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego jej organ prowadzący tj. Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o. o. otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 30 000,00 zł.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany m. in. do szkół podstawowych, mający na celu budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu, szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W dniu 29.06.2023 r. dokonaliśmy ostatnich zakupów sprzętu w ramach w/w programu i doposażyliśmy szkołę w sprzęt kuchenny:
– kuchenka z piekarnikiem elektrycznym;
– opiekacz 2 w 1;
– robot kuchenny planetarny z blenderem i rozdrabniaczem;
– zestaw garnków (10 elementów);
– patelnia;
– zestaw desek do krojenia (3 szt) – dwa zestawy;
– stolnica.

W/w sprzęt będzie wykorzystywany przez uczniów zarówno w trakcie zajęć edukacyjnych np.: edukacji technicznej, funkcjonowania osobistego i społecznego jak i zajęć świetlicowych poprzez organizowanie warsztatów kulinarnych.

Jesteśmy pewni, że w/w sprzęt kupiony w ramach programu „Laboratoria przyszłości” pomoże rozwijać u uczniów umiejętność pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Nasze wartości w Niebieskiej Kokardce

Bezpieczeństwo

Chronimy, zapobiegamy i zapewniamy bezpieczeństwo naszym podopiecznym. Bezpieczeństwo to wartość nadrzędna, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe i ufne oraz spokojni rodzice.

Etyka

Pod względem etycznym, traktujemy dziecko „na równi” z dorosłym. Robimy to tak, aby mu nie szkodzić, a zmniejszać dolegliwości i łagodzić skutki zaburzeń rozwojowych. Indywidualizujemy swoje podejście, by zwiększyć efektywność terapii oraz komfort dziecka.

Autorytet

Demonstrujemy i promujemy wartości pozytywne, cele i standardy, nadając kierunek rozwoju dziecka oraz budząc entuzjazm i nadzieję na lepszą przyszłość. Poprzez budowanie pozytywnej relacji, nauczyciel staje się autorytetem.

Godność

Zwracamy szczególną uwagę na poszanowanie godności dziecka, uwzględniając kontekst rodzinny i rozwojowy. Promujemy podejście podmiotowe wobec dziecka. Wszystkie oddziaływania wobec dziecka, odbywają się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Odpowiedzialność

W sposób odpowiedzialny pomagamy w zaspokojeniu indywidualnych potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych, przez oddziaływanie w sposób zróżnicowany, za pomocą wielu metod i technik. Wpajamy dzieciom zasady ogólnie przyjęte przez społeczeństwo.

Tolerancja

Podejmujemy wyzwania wynikające z niepowtarzalności dziecka oraz systemu w jakim żyje. Umożliwiamy wyzwolenie i rozwój jego indywidualnego, niepowtarzalnego potencjału. Wszystko to poprzez życzliwość i empatię, które mogą zjednać dzieci, najbardziej zbuntowane lub zamknięte w sobie.

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy