Autyzm – niepokojące objawy, gdzie szukać pomocy

Autyzm jest zaburzeniem o charakterze neurologicznym, mającym często podłoże genetyczne. Pierwsze objawy ujawniają się bardzo wcześnie i trwają tak naprawdę do końca życia. Zaburzenie to ma wiele odmian, zdarza się, że dziecko po prostu się wolniej rozwija – co często mylone jest właśnie z autyzmem. Często z autyzmem mylone są też niepokojące objawy, kiedy dziecko już od najwcześniejszego okresu życia, korzysta z urządzeń elektronicznych, takich jak telefon, TV czy tablet. Korzystanie z tych urządzeń ma negatywny wpływ na rozwój dziecka.

Zdarza się również, że początkowo rozwój dziecka przebiega prawidłowo, a nietypowe zachowania pojawiają się niespodziewanie.

Mimo, że istnieje wiele czynników zwiększających ryzyko autyzmu, nadal nie są znane konkretne przyczyny powstawania.

Dziecko autystyczne żyje w swoim świecie. Nie ma potrzeby rozmowy z ludźmi znajdującymi się w jego otoczeniu. Unika kontaktu z rówieśnikami i rodziną. Bez powodu przestaje odzywać się do mamy, wszystkich wokół traktuje jak powietrze. Nie reaguje na ból.  Dziecko autystyczne przestaje rozmawiać, a jeśli mówi, to w sposób zaburzony, nielogiczny, ciągle powtarza słowa lub hasła z reklam telewizyjnych. Zamiast „ja”, mówi „ty”, posługuje się niezrozumiałymi zwrotami. Zachowania dziecka z autyzmem są stereotypowe – macha rękami lub kręci się w kółko. Nadmiernie przywiązuje się do niektórych przedmiotów. A jeśli ktoś mu je zabierze, wpada w panikę. Nie lubi, gdy ktoś zmienia jego dotychczasowe przyzwyczajenia. Lubi chodzić tą samą drogą, jeść z tego samego talerza. Źle znosi zmiany w jego codziennych czynnościach.

Rodzicu, jeśli Twoje dziecko:

 • nie reaguje na swoje imię oraz na polecenia,

 • pomimo swojego wieku nie mówi, a jeśli mówi  to używa pojedynczych słów, które nie służą komunikowaniu się,

 • ma trudności z wyrażaniem emocji czy porozumiewaniem się,

 • nie potrafi bawić się z rówieśnikami,

 • lubi samotność,

 • rzadko się uśmiecha,

 • unika kontaktu wzrokowego,

 • bywa impulsywne i nadpobudliwe,

 • wprowadza przedmioty w ruch obrotowy,

 • jest nadwrażliwe na dźwięk i dotyk,

 • często wpada w złość bez powodu,

 • słabo reaguje na ból,

 • kiwa, obraca się, powtarza te same ruchy,

 • nie ma odruchów spontanicznych,

najlepiej zgłoś się do lekarza rodzinnego i opowiedz o swoich obawach.

Jeśli nie uzyskasz satysfakcjonującej odpowiedzi, proponujemy zgłosić się do nas w celu diagnozowania dziecka.

Od listopada 2020 diagnozujemy dzieci w kierunku autyzmu najnowszym testem ADOS-2 – „złotym standardem” diagnozy autyzmu na świecie.

Jest to narzędzie stosowane w diagnozowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych – zarówno tych mówiących jak i nie mówiących o różnym natężeniu cech autyzmu.

Podczas badania diagnosta proponuje dziecku/dorosłemu kilkanaście wspólnych aktywności. Co ważne, ADOS-2 ocenia objawy charakterystyczne dla autyzmu, a nie ogólny rozwój dziecka. Samo badanie trwa 45-60 minut, następnie konieczna jest analiza danych ilościowych i jakościowych wg jasnych kryteriów i opis wyników.

Badanie można przeprowadzić już u 12 miesięcznych dzieci, pod warunkiem, że potrafią zrobić samodzielnie kilka kroków.

ADOS-2 pozwala na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale także na ocenę zmian zachodzących w toku terapii.

Jeżeli TEST ADOS-2 potwierdzi Twoje obawy, z pewnością zasugerujemy konsultację u lekarza psychiatry dziecięcego, który wyda stosowne zaświadczenie.

Z zaświadczeniem musisz zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu w celu umówienia wizyty ze specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda). Zespół specjalistów Poradni orzeknie o formie pomocy dla Twojego dziecka.

Na podstawie diagnozy i zaświadczenia Poradnia wyda orzeczenie:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

Jeżeli Twoje dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to:

Przyjdź lub zadzwoń do NIEBIESKIEJ KOKARDKI. Postaramy się pomóc Tobie i Twojemu dziecku.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej możesz starać się o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która wydawana jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Złóż podanie wraz z tą opinią do dyrektora przedszkola, do którego uczęszcza Twoje dziecko, o zorganizowanie zajęć wczesnego wspomagania, a jeśli chcesz to takie zajęcia może realizować dziecko u NAS.

Możesz także starać się o pomoc z:

 Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie dofinansowania wyżywienia jeśli nie przekraczasz progu dochodowego,

– Gminy, w której zamieszkujesz, w zorganizowaniu transportu do naszej placówki, jeśli dziecko ukończyło 5 rok życia.

Rodzicu jeśli okaże się, że Twoje dziecko ma autyzm, to wiedz że nie jesteś SAM, jesteś rodzicem dziecka Wyjątkowego i Wspaniałego!!! 

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy