Gabinet wspierania rozwoju

Gabinet Wspierania Wczesnego Rozwoju 

Zaprasza  dzieci i młodzież borykającą się na co dzień z różnymi trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi i społecznymi na zajęcia.  Zapewniamy kompleksową  pomoc i wsparcie w pokonywaniu napotkanych trudności. W przyjaznej atmosferze, pełnej akceptacji i zrozumienia dzieci i młodzież będą miały możliwość nabycia nowych umiejętności, kluczowych dla ich rozwoju.

W ramach Gabinetu można skorzystać ze specjalistycznych konsultacji oraz regularnych zajęć indywidualnych i grupowych.

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży:

– z zaburzeniami rozwoju (ryzyko autyzmu, spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, ADHD afazja, MPD i inne);

– posiadających specyficzne trudności w uczeniu się,

– z trudnościami w zakresie kontroli emocji, nadpobudliwych, sprawiających trudności wychowawcze,

– z opóźnionym rozwojem mowy,

–  z zaburzeniami integracji sensorycznej;

– dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (ryzyko dysleksji, dysleksja, alalia, afazja, ORM, oligofazja, dyzartria, anartria i inne),

– dzieci z zaburzeniami narządu ruchu.

Zespół

Zespół tworzą specjaliści z zakresu: pedagogiki specjalnej, logopedii, integracji sensorycznej, fizjoterapii. Nasi terapeuci współpracują ze sobą co zapewnia całościowe podejście do terapii. Jesteśmy otwarci również na współpracę z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem. 

W ramach gabinetu oferujemy:

 • trening słuchowy Tomatisa®
 • terapię logopedyczną
 • terapię neurologopedyczną
 • terapię pedagogiczną
 • terapię psychologiczną
 • zajęcia dla uczniów mających trudności w uczeniu się (dysleksja,  ADHD)
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • zajęcia z fizjoterapeutą (w tym NTD Bobath)
 • terapię ręki
 • zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • diagnozę rozwojową dziecka
 • opracowanie Programu Terapeutycznego
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych z uwzględnieniem systemu komunikacji alternatywnej (PECS);
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

Prowadzimy zajęcia grupowe:

–    Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zesołem Aspergera, autyzmem

–   Trening zabawy dla dzieci z zaburzeniami rozowju

–  „Łowcy emocji”  Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży mających trudności z kontrolą emocji, z  ADHD,  sprawiających trudności wychowawcze

–   „Tropiciele odwagi” –  zajęcia dla dzieci lękliwych, nieśmiałych

Lokalizacja

Nasz gabinet usytuowany jest w Przedszkolu „Niebieska Kokardka” w Nowym Targu, przy Al. Tysiąclecia 115, 100 (za zjazdem z Ronda Jana Pawła II w kierunku Waksmundu).

Nasze wartości w Niebieskiej Kokardce

Bezpieczeństwo

Chronimy, zapobiegamy i zapewniamy bezpieczeństwo naszym podopiecznym. Bezpieczeństwo to wartość nadrzędna, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe i ufne oraz spokojni rodzice.

Etyka

Pod względem etycznym, traktujemy dziecko „na równi” z dorosłym. Robimy to tak, aby mu nie szkodzić, a zmniejszać dolegliwości i łagodzić skutki zaburzeń rozwojowych. Indywidualizujemy swoje podejście, by zwiększyć efektywność terapii oraz komfort dziecka.

Autorytet

Demonstrujemy i promujemy wartości pozytywne, cele i standardy, nadając kierunek rozwoju dziecka oraz budząc entuzjazm i nadzieję na lepszą przyszłość. Poprzez budowanie pozytywnej relacji, nauczyciel staje się autorytetem.

Godność

Zwracamy szczególną uwagę na poszanowanie godności dziecka, uwzględniając kontekst rodzinny i rozwojowy. Promujemy podejście podmiotowe wobec dziecka. Wszystkie oddziaływania wobec dziecka, odbywają się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Odpowiedzialność

W sposób odpowiedzialny pomagamy w zaspokojeniu indywidualnych potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych, przez oddziaływanie w sposób zróżnicowany, za pomocą wielu metod i technik. Wpajamy dzieciom zasady ogólnie przyjęte przez społeczeństwo.

Tolerancja

Podejmujemy wyzwania wynikające z niepowtarzalności dziecka oraz systemu w jakim żyje. Umożliwiamy wyzwolenie i rozwój jego indywidualnego, niepowtarzalnego potencjału. Wszystko to poprzez życzliwość i empatię, które mogą zjednać dzieci, najbardziej zbuntowane lub zamknięte w sobie.

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy