Kariera

Jesteśmy spółką, która od 4 lat tworzy miejsca najbardziej optymalne dla rozwoju, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
Aktualnie prowadzimy dwie placówki dla dzieci wymagających szczególnie intensywnego wsparcia.

Korzystamy z wiedzy i doświadczenia pracowników, którzy budowali pozycję przedszkola przez lata, oraz  rozwijamy to siłami młodego zespołu, pełnego pasji, zaangażowania i energii.

PRACA U NAS TO:

 • udział w przedsięwzięciu nakierowanym na pomoc dzieciom z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi niepełnosprawnościami,
 • stabilne warunki zatrudnienia- w oparciu o Kodeks Pracy,
 • przyjazna atmosfera oparta na zasadzie partnerstwa,
 • merytoryczna pomoc specjalistów – monitoring, superwizje,
 • możliwość rozwoju.

KOGO SZUKAMY:

Potrzebujemy osób, które cenią pracę stabilną z perspektywami własnego rozwoju. Nie szukamy ludzi na chwilę. Chcemy nawiązać długoletnią relację i wspólnie tworzyć to miejsce.

W związku z dynamicznym rozwojem naszych placówek poszukujemy:

1. NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Niebieska Kokardka” z siedzibą w Nowym Targu
zatrudni do pracy na stanowisku: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
miejsce pracy: Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 100,

Główne zadania:

 • współprowadzenie 4 – osobowej klasy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • realizacja:
  • zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz rewalidacyjnych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami,
  • czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
  • czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe tj., pedagogika specjalna/ oligofrenopedagogika/ edukacja wczesnoszkolna
 • mile widziane:
  • kwalifikacje: surdopedagoga,
  • rok doświadczenia w pracy z dziećmi (również z niepełnosprawnościami),
  • dodatkowe szkolenia z zakresu Całościowych Zaburzeń Rozwoju,

Od kandydata oczekujemy:

 • obowiązkowego szkolenia PECS, w celu poniesienia kwalifikacji zawodowych (info na rozmowie kwalifikacyjnej),
 • zaangażowania,
 • pogodnego usposobienia, odpowiedzialności, dyscypliny, cierpliwości,
 • kreatywności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dobrej organizacji pracy,

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia- umowa o pracę, w oparciu o Kodeks Pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy opartą na zasadzie partnerskiej,
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w prężnie działającej placówce,
 • merytoryczną pomoc specjalistów- monitoring, superwizje,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • warunki finansowe do uzgodnienia.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres przedszkolaterapeutyczne@gmail.com .  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o załączanie poniższych klauzul o ochronie danych osobowych:

 • Wiem, iż moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o.o z siedzibą w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 115, tylko w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani złożyli aplikację na podstawie art. 6 ust 1b RODO i zapoznałem się z klauzulą informacyjną dostępną pod www.niebieskakokardka.pl
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko pracy przez Administratora Danych Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o.o z siedzibą w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 115, innych niż niezbędne zgodnie z art. 6 ust 1b RODO np. danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust 1 a RODO
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko pracy przez Administratora Danych Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o.o z siedzibą w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 115, na podstawie art. 6 ust 1 a RODO w celu przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy.

2. LOGOPEDĘ/ NEUROLOGOPEDĘ

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi „Niebieska Kokardka”

z siedzibą w Nowym Targu

zatrudni do pracy na stanowisku: logopeda/ neurologopeda

miejsce pracy: Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 115,

Główne zadania:

 • Indywidualna praca z dzieckiem w gabinecie
 • realizacja:

– zajęć rewalidacyjnych, zajęć WWR

– czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe tj., logopedia/neurologopedia
 • mile widziane

– rok doświadczenia w pracy z dziećmi (również z niepełnosprawnościami),

– dodatkowe szkolenia z zakresu Całościowych Zaburzeń Rozwoju,

Od kandydata oczekujemy:

 • obowiązkowego szkolenia PECS, w celu poniesienia kwalifikacji zawodowych (info na rozmowie kwalifikacyjnej),
 • zaangażowania,
 • pogodnego usposobienia, odpowiedzialności, dyscypliny, cierpliwości,
 • kreatywności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dobrej organizacji pracy,

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną atmosferę pracy opartą na zasadzie partnerskiej,
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w prężnie działającej placówce,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • warunki finansowe do uzgodnienia.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres przedszkolaterapeutyczne@gmail.com .  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o załączanie poniższych klauzul o ochronie danych osobowych:

 • Wiem, iż moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 115, tylko w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani złożyli aplikację na podstawie art. 6 ust 1b RODO i zapoznałem się z klauzulą informacyjną dostępną pod www.niebieskakokardka.pl
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko pracy przez Administratora Danych Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o.o z siedzibą w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 115, innych niż niezbędne zgodnie z art. 6 ust 1b RODO np. danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust 1 a RODO
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko pracy przez Administratora Danych Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o.o z siedzibą w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 115, na podstawie art. 6 ust 1 a RODO w celu przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy.

3. NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi „Niebieska Kokardka”

z siedzibą w Nowym Targu

zatrudni do pracy na stanowisku: nauczyciel przedszkola

miejsce pracy: Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 115, 100

Główne zadania:

 • współprowadzenie 4 – osobowej grupy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • realizacja:

– zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz rewalidacyjnych,

– czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych przedszkola,

– czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe tj., pedagogika specjalna/ oligofrenopedagogika/ edukacja przedszkolna/ psychologia
 • mile widziane

– kwalifikacje: surdopedagoga,

– rok doświadczenia w pracy z dziećmi (również z niepełnosprawnościami),

– dodatkowe szkolenia z zakresu Całościowych Zaburzeń Rozwoju,

Od kandydata oczekujemy:

 • obowiązkowego szkolenia PECS, w celu poniesienia kwalifikacji zawodowych (info na rozmowie kwalifikacyjnej),
 • zaangażowania,
 • pogodnego usposobienia, odpowiedzialności, dyscypliny, cierpliwości,
 • kreatywności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dobrej organizacji pracy,

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia- umowa o pracę, w oparciu o Kodeks Pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy opartą na zasadzie partnerskiej,
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w prężnie działającej placówce,
 • merytoryczną pomoc specjalistów- monitoring, superwizje,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • warunki finansowe do uzgodnienia.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres przedszkolaterapeutyczne@gmail.com .  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o załączanie poniższych klauzul o ochronie danych osobowych:

 • Wiem, iż moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 115, tylko w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani złożyli aplikację na podstawie art. 6 ust 1b RODO i zapoznałem się z klauzulą informacyjną dostępną pod www.niebieskakokardka.pl
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko pracy przez Administratora Danych Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o.o z siedzibą w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 115, innych niż niezbędne zgodnie z art. 6 ust 1b RODO np. danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust 1 a RODO
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko pracy przez Administratora Danych Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o.o z siedzibą w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 115, na podstawie art. 6 ust 1 a RODO w celu przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy.

Nasze wartości w Niebieskiej Kokardce

Bezpieczeństwo

Chronimy, zapobiegamy i zapewniamy bezpieczeństwo naszym podopiecznym. Bezpieczeństwo to wartość nadrzędna, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe i ufne oraz spokojni rodzice.

Etyka

Pod względem etycznym, traktujemy dziecko „na równi” z dorosłym. Robimy to tak, aby mu nie szkodzić, a zmniejszać dolegliwości i łagodzić skutki zaburzeń rozwojowych. Indywidualizujemy swoje podejście, by zwiększyć efektywność terapii oraz komfort dziecka.

Autorytet

Demonstrujemy i promujemy wartości pozytywne, cele i standardy, nadając kierunek rozwoju dziecka oraz budząc entuzjazm i nadzieję na lepszą przyszłość. Poprzez budowanie pozytywnej relacji, nauczyciel staje się autorytetem.

Godność

Zwracamy szczególną uwagę na poszanowanie godności dziecka, uwzględniając kontekst rodzinny i rozwojowy. Promujemy podejście podmiotowe wobec dziecka. Wszystkie oddziaływania wobec dziecka, odbywają się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Odpowiedzialność

W sposób odpowiedzialny pomagamy w zaspokojeniu indywidualnych potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych, przez oddziaływanie w sposób zróżnicowany, za pomocą wielu metod i technik. Wpajamy dzieciom zasady ogólnie przyjęte przez społeczeństwo.

Tolerancja

Podejmujemy wyzwania wynikające z niepowtarzalności dziecka oraz systemu w jakim żyje. Umożliwiamy wyzwolenie i rozwój jego indywidualnego, niepowtarzalnego potencjału. Wszystko to poprzez życzliwość i empatię, które mogą zjednać dzieci, najbardziej zbuntowane lub zamknięte w sobie.

Opinie o nas

„Jestem przekonana, że Niebieska Kokardka jest jedyna szkołą z ”prawdziwego zdarzenia”, dla dzieci ze spektrum autyzmu na całym Podhalu oraz w jego okolicach. Kadra opiekująca się moim synem, jest wyspecjalizowana, wykształcona, ma doświadczenie i nie jest mu obce zagadnienie autyzmu. ”Nasi” Terapeuci wykazują się ogromnym zaangażowaniem, realizowaniem zamierzonych celów, można odczuć, że wkładają swoje serce w powierzoną im rolę. Ważnym aspektem również, jest fakt, prawdziwej współpracy pomiędzy rodzicem a terapeutami, nie zamiatają problemów pod dywan, nie udają, że nie ma trudności. Wspólnie szukamy rozwiązań na ”lepsze jutro””.

Bernadetta Jarząbek
Zakopane

„Jesteście wspaniali, wasze przedszkole jak i szkoła to cudowni terapeuci, którzy współpracują z rodzicami, są zawsze do naszej dyspozycji. Nasze dziecko poczyniło niesamowite postępy, dzięki kadrze Niebieskiej Kokardki. Są to naprawdę wspaniali ludzie, ciepli życzliwi. Klimat w przedszkolu i szkole jest ciepły. Na pierwszym miejscu jest dziecko i jego potrzeby. Dzieci są zabierane do restauracji, kina, parku rozrywki, robią zakupy, robią sałatki owocowe, kanapki pod okiem terapeutów. Są codzienne spacery. Z czystym sumieniem polecam jako mama. Pozdrawiamy i tęsknimy. Dyrekcja staje na wysokości zadania zawsze można liczyć”.

Danuta Bury
Nowy Targ

„To są wspaniali terapeuci polecam. Jesteśmy bardzo wdzięczni Niebieskiej Kokardce, brawo dla super terapeutów za ich wspaniałe wsparcie dla naszych dzieci oraz dla nas. Bardzo dziękujemy!”

Jacek Bury
Nowy Targ

„Szkoła Niebieska Kokardka jest bardzo dobrym miejscem dla dzieci zmagających się z autyzmem, gdyż pracują tam niesamowici ludzie, którzy swoim profesjonalnym podejściem i zaangażowaniem potrafią pomóc tym dzieciom oraz wesprzeć ich rodziców w trudnych chwilach.”

Elżbieta i Marcin Żółtek
Nowy Targ