Wczesne wspomaganie rozwoju

Zajęcia Wczesnego Rozwoju Dziecka odbywające się w naszej placówce przeznaczone są dla dzieci  z autyzmem i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. Prowadzone są przez zespół specjalistów: pedagoga specjalnego, logopedę, psychologa, terapeutę Integracji Sensorycznej (SI), fizjoterapeutę.

W zależności od zaleceń wynikających w opinii o WWR możemy zapewnić dziecku:

  • Diagnozę funkcjonalną (w oparciu o PEP-R i inne narzędzia diagnostyczne),

  • Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,

  • Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z uwzględnieniem dostępnych systemów komunikacji alternatywnej (AAC, Mówik),

  • Wspieranie umiejętności emocjonalno-społecznych dzieci i trening zabawy,

  • Ewaluację postępów dziecka,

  • Oddziaływania terapeutyczne obejmujące dziecko i jego środowisko domowe

PEP-R

Nauka Mowy

PECS

Ważne dokumenty do pobrania

Wywiad:

POBIERZ TUTAJ

Podanie WWR:

POBIERZ TUTAJ

Oświadczenie WWRD:

POBIERZ TUTAJ

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy