Zajęcia w szkole

Każde uczeń realizuje podstawę programową  oraz uczestniczy w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych o charakterze grupowym jak i indywidualnym w zakresie:

 • kształtowania umiejętności komunikacyjnych oraz rozwijania mowy,

 • kształtowania funkcji poznawczych,

 • kształtowania umiejętności szkolnych,

 • rozwijania motoryki małej i dużej,

 • treningu czystości,

 • treningu jedzenia,

 • samoobsługi,

 • treningu umiejętności społecznych,

 • muzykoterapii.

W ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczeń ma zagwarantowane zajęcia z:

 • pedagogiem specjalnym,

 • logopedą,

 • psychologiem,

 • terapeutą integracji sensorycznej,

 • fizjoterapeutą,

 • terapeutą metody Tomatisa®,

w zależności od jego indywidualnych potrzeb.

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy