Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET EDUKACYJNY. CYFRYZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – GRANT NR 1

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:

Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa ‑ Pakiet Edukacyjny

Termin realizacji projektu: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wnioskodawca: Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o. o. prowadzące Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną „Niebieska Kokardka” w Nowym Targu

Całkowita wartość dofinansowania: 24 869,04 zł

W dniu 20.10.2020 r. Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o. o. prowadzące Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną „Niebieska Kokardka” w Nowym Targu, złożyły do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o przyznanie grantu 1 w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w dniu 28.04.2021 r. podpisano umowę nr XXI/200/EK/21, na podstawie której Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 24 869,04 zł, w tym 21 138,68 zł (85% ze środków UE) i 3 730,36 zł (15% ze środków BP).

Dzięki w/w środkom finansowym zakupiono:

– komputery All in One: 3 sztuki,

– laptopy: 2 sztuki,

– tablety: 2 sztuki,

– Boardmaker & Speaking Dynamically Pro (oprogramowanie wspomagające komunikację alternatywną przeznaczone dla osób mających trudności z porozumiewaniem się za pomocą mowy): 1 sztuka,

– BigTrack z gniazdami do przycisków (urządzenie dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą lub nie potrafią posługiwać się tradycyjną myszką komputerową): 3 sztuki.

W/w sprzęt został nieodpłatnie przekazany Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej „Niebieska Kokardka” w Nowym Targu i wesprze realizację zajęć dydaktycznych w tejże placówce.

 

Pozostałe nowości:

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy
2021-10-28T16:29:47+02:00