Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

W dniu 7 maja 2021r. w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, odbyło się wręczenie promes w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

Promesy dla Grantobiorców z terenu powiatu nowotarskiego – w tym Przedszkolom Terapeutycznym Spółce z o. o. prowadzącej Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną „Niebieska Kokardka” w Nowym Targu - wręczała Marta Malec-Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wraz ze Starostą Nowotarskim Krzysztofem Faberem.

Projekt jest realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10.: Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1: Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałania 10.1.6: Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typu A.: Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej.

Głównym celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne, sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Pozostałe nowości:

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy
2021-10-28T16:29:35+02:00