Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

Miło nam poinformować, że Przedszkola Terapeutyczne Spółka z o. o. otrzymały w tym roku dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 5 500 zł w ramach rządowego programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na
lata 2021-2025”, z czego:
– 2 500 zł na „zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”
(kierunek interwencji: 3.1);
– 3 000 zł na „zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek
szkolnych i pedagogicznych” (kierunek interwencji: 3.2).

Wkład własny Spółki w realizację w/w Programu w 2022 roku wyniósł łącznie 1 375 zł, co stanowi 20% wartości zadania publicznego.
Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Dzięki w/w środkom, wsparcie finansowe w 2022 r. otrzymały obie nasze placówki, tj.:

  1. Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi „Niebieska
    Kokardka” w kwocie 3 125 zł (2500 zł kwota dotacji z BP, 625 zł kwota wkładu własnego);
  2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Niebieska Kokardka”, w kwocie 3 750 zł
    (3 000 zł kwota dotacji z BP, 750 zł kwota wkładu własnego).

Otrzymane fundusze zostały w całości przeznaczone na zakup książek, przy wyborze których uwzględniono zainteresowania, potrzeby i możliwości naszych podopiecznych.

Pozostałe nowości:

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy
2023-01-17T10:47:54+01:00