DIAGNOZA UWAGI SŁUCHOWEJ TOMATISA®

DIAGNOZA UWAGI SŁUCHOWEJ TOMATISA®

Metoda Tomatisa® to program składający się z fazy pasywnej polegającej na słuchaniu oraz z fazy aktywnej, polegającej na ekspresji głosowej. Jak każda metoda pedagogiczna, również Metoda Tomatisa® powinna być stosowana w sposób odpowiednio intensywny, powtarzany i przedzielony okresami przerw, które służą przyswojeniu jej efektów. Każdy program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika i dobrany przez certyfikowanego specjalistę Metody Tomatisa po przeprowadzeniu ogólnego bilansu uwagi słuchowej. Seanse słuchowe mogą odbywać się także w domu.

Metoda Tomatisa® stanowi uzupełnienie profesjonalnej działalności terapeutycznej, pedagogicznej lub lekarskiej. Stosowana jest przez specjalistów w dziedzinach związanych ze zdrowiem i edukacją (psychologów, logopedów, pedagogów specjalnych, psychomotoryków, certyfikowanych coachów itp.). Pragnąc skorzystać z programów Metody Tomatisa® najlepiej zwrócić się do osoby, której specjalizacja zawodowa najbardziej odpowiada problemowi danego dziecka czy dorosłego. Lista certyfikowanych specjalistów znajduje się tutaj.

Podczas pierwszego spotkania specjalista Metody Tomatisa® przeprowadza wywiad w celu zebrania jak największej ilości informacji. Specjalista dysponuje różnorodnymi testami, które pomagają określić profil uwagi słuchowej klienta. Testy te zostały przygotowane z myślą o konkretnych problemach osoby testowanej.

Rodzice mają dostęp do internetowej platformy ewaluacyjnej, tzw.TED (Tomatis® Evaluation Database). Znajdują się tam kwestionariusze dotyczące czterech głównych aspektów rozwoju (motorycznego, emocjonalnego, słuchowego oraz dotyczącego uwagi), które pozwalają specjaliście Metody Tomatisa® określić profil dziecka i wyznaczyć kierunki poprawy.

TLTS (Tomatis® Listening Test System) to urządzenie, które pozwala precyzyjnie określić profil uwagi słuchowej poprzez ocenę sposobu przetwarzania informacji dźwiękowych przez mózg. Test stosowany jest przez specjalistów, którzy ukończyli szkolenie z obsługi urządzenia oraz interpretacji wyników testu (czyli specjaliści po drugim i dalszych stopniach szkolenia).

Źródło: www.tomatis.com

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy
2020-03-24T17:52:48+01:00