Gabinet Wspierania Rozwoju

Gabinet Wspierania Wczesnego Rozwoju 

Zaprasza  dzieci i młodzież borykającą się na codzień z różnymi trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi i społecznymi na zajęcia.  Zapewniamy kompleksową  pomoc i wsparcie w pokonywaniu napotkanych trudności. W przyjaznej atmosferze, pełnej akceptacji i zrozumienia dzieci i młodzież będą miały możliwość nabycia nowych umiejętności, kluczowych dla ich rozwoju.

W ramach Gabinetu można skorzystać ze specjalistycznych konsultacji oraz regularnych zajęć indywidualnych i grupowych.

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży:

– z zaburzeniami rozwoju (ryzyko autyzmu, spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, ADHD afazja, MPD i inne);

– posiadających specyficzne trudności w uczeniu się

– z trudnościami w zakresie kontroli emocji, nadpobudliwych, sprawiających trudności wychowawcze

– z opóźnionym rozwójem mowy

-  z zaburzeniami integracji sensorycznej;

- dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (ryzyko dysleksji, dysleksja, alalia, afazja, ORM, oligofazja, dyzartria, anartria i inne);

- dzieci z zaburzeniami narządu ruchu.


Zespół

Zespół tworzą specjaliści z zakresu: pedagogiki specjalnej, logopedii, integracji sensorycznej, fizjoterapii. Nasi terapeuci współpracują ze sobą co zapewnia całościowe podejście do terapii. Jesteśmy otwarci również na współpracę z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem.
 

W ramach gabinetu oferujemy:

 • – terapię logopedyczną
 • – terapię neurologopedyczną
 • – terapię pedagogiczną
 • – terapię psychologiczną
 • – zajęcia dla uczniów mających trudności w uczeniu się (dysleksja,  ADHD)
 • – zajęcia integracji sensorycznej
 • – zajęcia z fizjoterapeutą (w tym NTD Bobath)
 • – terapię ręki
 • – zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • – diagnozę rozwojową dziecka
 • – opracowanie Programu Terapeutycznego
 • - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych z uwzględnieniem systemu komunikacji alternatywnej (PECS);
 • - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

Prowadzimy zajęcia grupowe:

–    Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zesołem Aspergera, autyzmem

–   Trening zabawy dla dzieci z zaburzeniami rozowju

–  "Łowcy emocji"  Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży mających trudności z kontrolą emocji, z  ADHD,  sprawiających trudności wychowawcze

–   "Tropiciele odwagi" -  zajęcia dla dzieci lękliwych, nieśmiałychLokalizacja
Nasz gabinet usytuowany jest w dobrze skomunikowanej części Nowego Targu przy Al. Tysiąclecia 115 (za zjazdem z Ronda Jana Pawła II w kierunku Waksmundu).

 

Partnerzy