KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o. o.,  1000-lecia 115, 34-400 Nowy Targ.
 1. Kontakt do Administratora Danych @:  sekretariat.kokardka@gmail.com tel.: 505 090 997.
 1. Przetwarzamy dane dotyczące: imion i nazwisk, miejsca zamieszkania/zameldowania, danych kontaktowych, oraz innych, dobrowolnie udostępnionych przez osobę uprawnioną.
 1. Przetwarzamy, w ograniczonym zakresie, także szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą:
  a) w celu realizacji umów o sprawowanie opieki i edukacji, co związane jest z głównym przedmiotem działalności Przedszkola/Szkoły;
  b) w celu kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi do odbioru dzieci.
 1. Podstawą przetwarzania jest zawarta z nami umowa lub dobrowolna zgoda, wyrażona przez osobę, której dane dotyczą lub w imieniu której ją wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO).
 1. Nie przekazujemy danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane po wygaśnięciu umowy lub do czasu wystąpienia z wnioskiem o ich usunięcie. Wówczas dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów
  informatycznych a dane papierowe – zniszczone.
 1. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Macie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji świadczonych przez nas usług i sprawowania opieki nad dziećmi. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas, będzie skutkowało brakiem możliwości świadczenia usług.
 1. Przedszkole/Szkoła nie prowadzi, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych.