Newsy

Nabór dzieci do projektu

2017-07-01 08:50

Ogłaszamy nabór  dzieci do projektu "Niebieska Kokardka - przedszkole terapeutyczne dla Twojego dziecka."

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
Poddziałanie 10.1.2- Wychowanie Przedszkolne które ma na celu,

A)Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami
B)Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie na terenie powiatu nowotarskiego dostępu do miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami (w szczególności autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone) poprzez stworzenie 1 nowego oddziału dla 4 przedszkolaków w istniejącym przedszkolu niebieska Kokardka (al. Tysiąclecia 115, Nowy Targ) w okresie trwania projektu oraz co najmniej w okresie jego trwałości.

Ze względu na specyfikę placówki–przedszkole z oddziałami integracyjnymi–będzie ona otwarta dla dzieci bez względu na miejsce zamieszkania na terenie powiatu nowotarskiego. 
Zaadoptowaliśmy 1 pomieszczenie  zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. 

Nowa grupa rozpocznie działalność 01.09.2017 r. 
Dzieci mają przygotowaną salą zajęć z dopasowanym do ich potrzeb, w tym ze szczególnych potrzeb edukacyjnych, zabawkami, pomocami dydaktycznymi, mebelkami, w tym wypoczynkowymi. Stworzony zostanie plac zabaw, z którego będą mogły korzystać wszystkie dzieci bez względu na poziom sprawności. 
Prowadzone są zajęcia dodatkowe – terapeutyczne.
Zaznaczyć należy, iż została rozszerzona oferta zajęć dla wszystkich przedszkolaków o terapię uwagi słuchowej Tomatis'a. 
Łącznie planuje się zrealizować 1249 godzin zajęć dodatkowych. 

W związku z tym prowadzimy nabór dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powiatu nowotarskiego.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 505 090 997

Realizujemy projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

2017-09-01 11:13

Nasze przedszkole realizuje  Projekt "Niebieska Kokardka - przedszkole terapeutyczne dla Twojego dziecka."

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
Poddziałanie 10.1.2- Wychowanie Przedszkolne które ma na celu,

A)Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami
B)Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie na terenie powiatu nowotarskiego dostępu do miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami (w szczególności autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone) poprzez stworzenie 1 nowego oddziału dla 4 przedszkolaków w istniejącym przedszkolu niebieska Kokardka (al. Tysiąclecia 115, Nowy Targ) w okresie trwania projektu oraz co najmniej w okresie jego trwałości.

Ze względu na specyfikę placówki–przedszkole z oddziałami integracyjnymi–będzie ona otwarta dla dzieci bez względu na miejsce zamieszkania na terenie powiatu nowotarskiego.
Zaadoptowaliśmy 1 pomieszczenie  zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Nowa grupa rozpoczęła działalność 01.09.2017 r.
Dzieci mają przygotowaną salą zajęć z dopasowanym do ich potrzeb, w tym ze szczególnych potrzeb edukacyjnych, zabawkami, pomocami dydaktycznymi, mebelkami, w tym wypoczynkowymi. Stworzony zostanie plac zabaw, z którego będą mogły korzystać wszystkie dzieci bez względu na poziom sprawności.
Prowadzone są zajęcia dodatkowe – terapeutyczne.
Zaznaczyć należy, iż została rozszerzona oferta zajęć dla wszystkich przedszkolaków o terapię uwagi słuchowej Tomatis'a.
Łącznie planuje się zrealizować 1249 godzin zajęć dodatkowych.
Dzięki podjętemu kształceniu przez nauczycieli (3 osoby) w toku projektu, możliwe będzie kontynuowanie bogatej oferty
specjalistycznych zajęć dodatkowych z wykorzystaniem zasobów własnych po jego zakończeniu.

Zajęcia dodatkowe

2016-08-23 11:36

Gabinet Wspierania Rozwoju Niebieska Kokardka prowadzi nabór na zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych oraz   Treningu Zabawy,  na rok szkolny 2016/2017.  

 
Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

                  Trening umiejętności społecznych  to cykl  zajęć przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Celem zajęć jest rozwijanie i kształtowanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Uczestnicy treningu poprzez naukę i zabawę poznają zasady wzajemnej współpracy i współdziałania. Za pomocą modelowania uczą się określonych umiejętności społecznych, które mają na celu przygotować ich do codziennego funkcjonowania w środowisku szkolnym i rówieśniczym.  Ćwiczą między innymi takie umiejętności jak:  przedstawianie się,  nawiązywanie nowych znajomości, prowadzenie rozmowy, proponowanie aktywności zabawowych, oferowanie pomocy. Zajęcia TUS są miejscem w którym uczestnicy nie tylko poznają krok po kroku złożony świat interakcji społecznych, ale mogą również  wzajemnie się wspierać, dzielić  swoje pasje i zainteresowania. Cele zajęć dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestników, przy współpracy z rodzicem. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.  Grupy liczyć mogą od 3 do 5 uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem: 509 016 915
 

Trening Zabawy

           

            Dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  w wieku przedszkolnym przygotowaliśmy zajęcia z treningu zabawy.  Na naszych zajęciach dzieci poprzez wspólną zabawę rozwijają potrzebne i kluczowe dla ich rozwoju umiejętności. Pod czujnym okiem terapeutów uczą się podstawowych zasad współpracy. Rozwijają  komunikację, umiejętności społeczne i  emocjonalne. Ćwiczą naśladownictwo i utrzymywanie wspólnego pola uwagi. Poznają określone schematy zabaw i uczą się aktywnego w nich uczestnictwa. Na naszych zajęciach dzieci przez godzinę  bawią się, śpiewają, doświadczają. Scenariusze zajęć dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w formie zajęć indywidulanych lub grupowych.

Serdecznie zapraszamy! :)

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem: 509 016 915

Zakończenie remontu

2016-07-31 06:19

Drodzy Państwo!
Miło jest nam poinformować, że remont i dostosowanie lokalu do potrzeb przedszkola dobiegły końca. Zapraszmy na naszą stonę na Facebook, tam zamieszczono kilka zdjęć. Pozdrawiamy

Otwieramy jedyne na Podhalu Przedszkole Terapeutyczne!

2016-05-18 11:25

Miło nam poinformować iż od 1.09.2016 roku otwieramy jedyna na Podhalu Przedszkole Terapeutyczne!

» czytaj więcej

Partnerzy