Newsy

Od września 2018 startuje NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA "NIEBIESKA KOKARDKA"!!!

2018-03-07 12:26

W związku z tym ogłaszamy nabór dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

Oferta skierowana jest do dzieci, które nie odnajdują się w szkołach masowych i klasach integracyjnych ze względu na przejawiające się trudności (emocjonalne, społeczne, poznawcze), potrzebują indywidualnego wsparcia terapeutycznego, co dają nasze 4 osobowe klasy  prowadzone przez dwuosobowy zespół terapeutów.

Klasy bedą tworzone według poziomu funcjonowania dzieci.

Gwarantujemy indywidualne podejście do trudności każdego z uczniów.

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne o charakterze  indywidualnym i grupowym prowadzone będą przez wyspecjalizowaną kadrę (pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej).

Każdy uczeń będzie mógł korzystać ze  świetlicy do godzin popołudniowych.

Dla Rodziców oferujemy konsultacje, szkolenia  oraz grupy wsparcia.

 

Oferujemy zajęcia dodatkowe w szkole i poza szkołą:

  • socjoterapeutyczne,
  • terapii ręki,
  • muzykoterapię,
  • logorytmikę,
  • na basenie
  • na ściance wspinaczkowej.

Szkoła  będzie mieścić się w nowym budynku w pobliżu naszego przedszkola. 

W obecnej chwili trwa dostosowanie budynku.

Zapisy i szczegółowe informacje:

Przedszkola Terapeutyczne Al. Tysiąclecia 115, 34-400 Nowy Targ

Tel 505 090 997  698 933 643 e-mail: przedszkolaterapeutyczne@gmail.com

www.niebieskakokardka.pl

 

Realizujemy projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

2017-09-01 11:13

Nasze przedszkole realizuje  Projekt "Niebieska Kokardka - przedszkole terapeutyczne dla Twojego dziecka."

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
Poddziałanie 10.1.2- Wychowanie Przedszkolne które ma na celu,

A)Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami
B)Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie na terenie powiatu nowotarskiego dostępu do miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami (w szczególności autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone) poprzez stworzenie 1 nowego oddziału dla 4 przedszkolaków w istniejącym przedszkolu niebieska Kokardka (al. Tysiąclecia 115, Nowy Targ) w okresie trwania projektu oraz co najmniej w okresie jego trwałości.

Ze względu na specyfikę placówki–przedszkole z oddziałami integracyjnymi–będzie ona otwarta dla dzieci bez względu na miejsce zamieszkania na terenie powiatu nowotarskiego.
Zaadoptowaliśmy 1 pomieszczenie  zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Nowa grupa rozpoczęła działalność 01.09.2017 r.
Dzieci mają przygotowaną salą zajęć z dopasowanym do ich potrzeb, w tym ze szczególnych potrzeb edukacyjnych, zabawkami, pomocami dydaktycznymi, mebelkami, w tym wypoczynkowymi. Stworzony zostanie plac zabaw, z którego będą mogły korzystać wszystkie dzieci bez względu na poziom sprawności.
Prowadzone są zajęcia dodatkowe – terapeutyczne.
Zaznaczyć należy, iż została rozszerzona oferta zajęć dla wszystkich przedszkolaków o terapię uwagi słuchowej Tomatis'a.
Łącznie planuje się zrealizować 1249 godzin zajęć dodatkowych.
Dzięki podjętemu kształceniu przez nauczycieli (3 osoby) w toku projektu, możliwe będzie kontynuowanie bogatej oferty
specjalistycznych zajęć dodatkowych z wykorzystaniem zasobów własnych po jego zakończeniu.

Zajęcia dodatkowe

2016-08-23 11:36

Gabinet Wspierania Rozwoju Niebieska Kokardka prowadzi nabór na zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych oraz   Treningu Zabawy,  na rok szkolny 2016/2017.  

 
Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

                  Trening umiejętności społecznych  to cykl  zajęć przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Celem zajęć jest rozwijanie i kształtowanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Uczestnicy treningu poprzez naukę i zabawę poznają zasady wzajemnej współpracy i współdziałania. Za pomocą modelowania uczą się określonych umiejętności społecznych, które mają na celu przygotować ich do codziennego funkcjonowania w środowisku szkolnym i rówieśniczym.  Ćwiczą między innymi takie umiejętności jak:  przedstawianie się,  nawiązywanie nowych znajomości, prowadzenie rozmowy, proponowanie aktywności zabawowych, oferowanie pomocy. Zajęcia TUS są miejscem w którym uczestnicy nie tylko poznają krok po kroku złożony świat interakcji społecznych, ale mogą również  wzajemnie się wspierać, dzielić  swoje pasje i zainteresowania. Cele zajęć dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestników, przy współpracy z rodzicem. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.  Grupy liczyć mogą od 3 do 5 uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem: 509 016 915
 

Trening Zabawy

           

            Dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  w wieku przedszkolnym przygotowaliśmy zajęcia z treningu zabawy.  Na naszych zajęciach dzieci poprzez wspólną zabawę rozwijają potrzebne i kluczowe dla ich rozwoju umiejętności. Pod czujnym okiem terapeutów uczą się podstawowych zasad współpracy. Rozwijają  komunikację, umiejętności społeczne i  emocjonalne. Ćwiczą naśladownictwo i utrzymywanie wspólnego pola uwagi. Poznają określone schematy zabaw i uczą się aktywnego w nich uczestnictwa. Na naszych zajęciach dzieci przez godzinę  bawią się, śpiewają, doświadczają. Scenariusze zajęć dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w formie zajęć indywidulanych lub grupowych.

Serdecznie zapraszamy! :)

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem: 509 016 915

Zakończenie remontu

2016-07-31 06:19

Drodzy Państwo!
Miło jest nam poinformować, że remont i dostosowanie lokalu do potrzeb przedszkola dobiegły końca. Zapraszmy na naszą stonę na Facebook, tam zamieszczono kilka zdjęć. Pozdrawiamy

Otwieramy jedyne na Podhalu Przedszkole Terapeutyczne!

2016-05-18 11:25

Miło nam poinformować iż od 1.09.2016 roku otwieramy jedyna na Podhalu Przedszkole Terapeutyczne!

» czytaj więcej

Partnerzy