Nabór dzieci do projektu

Ogłaszamy nabór  dzieci do projektu "Niebieska Kokardka - przedszkole terapeutyczne dla Twojego dziecka."

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
Poddziałanie 10.1.2- Wychowanie Przedszkolne które ma na celu,

A)Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami
B)Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie na terenie powiatu nowotarskiego dostępu do miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami (w szczególności autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone) poprzez stworzenie 1 nowego oddziału dla 4 przedszkolaków w istniejącym przedszkolu niebieska Kokardka (al. Tysiąclecia 115, Nowy Targ) w okresie trwania projektu oraz co najmniej w okresie jego trwałości.

Ze względu na specyfikę placówki–przedszkole z oddziałami integracyjnymi–będzie ona otwarta dla dzieci bez względu na miejsce zamieszkania na terenie powiatu nowotarskiego. 
Zaadoptowaliśmy 1 pomieszczenie  zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. 

Nowa grupa rozpocznie działalność 01.09.2017 r. 
Dzieci mają przygotowaną salą zajęć z dopasowanym do ich potrzeb, w tym ze szczególnych potrzeb edukacyjnych, zabawkami, pomocami dydaktycznymi, mebelkami, w tym wypoczynkowymi. Stworzony zostanie plac zabaw, z którego będą mogły korzystać wszystkie dzieci bez względu na poziom sprawności. 
Prowadzone są zajęcia dodatkowe – terapeutyczne.
Zaznaczyć należy, iż została rozszerzona oferta zajęć dla wszystkich przedszkolaków o terapię uwagi słuchowej Tomatis'a. 
Łącznie planuje się zrealizować 1249 godzin zajęć dodatkowych. 

W związku z tym prowadzimy nabór dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powiatu nowotarskiego.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 505 090 997

Partnerzy