Zajęcia dodatkowe

Gabinet Wspierania Rozwoju Niebieska Kokardka prowadzi nabór na zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych oraz   Treningu Zabawy,  na rok szkolny 2016/2017.  

 
Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

                  Trening umiejętności społecznych  to cykl  zajęć przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Celem zajęć jest rozwijanie i kształtowanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Uczestnicy treningu poprzez naukę i zabawę poznają zasady wzajemnej współpracy i współdziałania. Za pomocą modelowania uczą się określonych umiejętności społecznych, które mają na celu przygotować ich do codziennego funkcjonowania w środowisku szkolnym i rówieśniczym.  Ćwiczą między innymi takie umiejętności jak:  przedstawianie się,  nawiązywanie nowych znajomości, prowadzenie rozmowy, proponowanie aktywności zabawowych, oferowanie pomocy. Zajęcia TUS są miejscem w którym uczestnicy nie tylko poznają krok po kroku złożony świat interakcji społecznych, ale mogą również  wzajemnie się wspierać, dzielić  swoje pasje i zainteresowania. Cele zajęć dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestników, przy współpracy z rodzicem. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.  Grupy liczyć mogą od 3 do 5 uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem: 509 016 915
 

Trening Zabawy

           

            Dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  w wieku przedszkolnym przygotowaliśmy zajęcia z treningu zabawy.  Na naszych zajęciach dzieci poprzez wspólną zabawę rozwijają potrzebne i kluczowe dla ich rozwoju umiejętności. Pod czujnym okiem terapeutów uczą się podstawowych zasad współpracy. Rozwijają  komunikację, umiejętności społeczne i  emocjonalne. Ćwiczą naśladownictwo i utrzymywanie wspólnego pola uwagi. Poznają określone schematy zabaw i uczą się aktywnego w nich uczestnictwa. Na naszych zajęciach dzieci przez godzinę  bawią się, śpiewają, doświadczają. Scenariusze zajęć dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w formie zajęć indywidulanych lub grupowych.

Serdecznie zapraszamy! :)

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem: 509 016 915

Partnerzy